Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekty Uproszczonych Planów Lasów

Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129) informuje o wyłożeniu do wglądu od dnia 16 września 2019 r. na okres 60 dni projektów uproszczonych planów urządzenia lasów dla obrębów ewidencyjnych Rawałowice i Marszowice Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

 

Uwagi można składać pisemnie w wyznaczonym wyżej terminie do Starostwa Powiatowego w Krakowie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków lub podczas wyznaczonego terminu konsultacji wyłożonej dokumentacji urządzeniowej z właścicielami lasów wskazanego na dzień 18 października 2019 r. (piątek) w godz. 9.00– 11:00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro).

Z wersją papierową projektów uproszczonych planów urządzenia lasów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w pok. 32 (II piętro).

 

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów w plikach poniżej do pobrania:

 

Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasów - Obręb ewidencyjny Marszowice:

 

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:

 

Projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasów - Obręb ewidencyjny Rawałowice:

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2019-09-16