Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zwrot podatku akcyzowego 2020 - informacja

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu w terminach:

 

- od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

- od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu określonego na 2020 rok.

 

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

 

2020-01-20