Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zmiany w gminnym systemie gospodarowania odpadami

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wymusiła zmianę sposobu rozliczania się pomiędzy gminą, a firmą odbierającą odpady. W ramach nowej umowy gmina zapłaci za każdą tonę odebranych śmieci, według odrębnej stawki dla każdej frakcji odpadów.

W takim systemie, koszt odbioru odpadów i ich zagospodarowania jest bezpośrednio skorelowany z masą odpadów i liczbą mieszkańców je wytwarzających.

Z niepokojem obserwujemy w ostatnich latach stałą tendencję wzrostową cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie całego kraju.

 

W uzasadnieniu przedstawianym samorządom podaje się między innymi:

 • wzrost ilości odpadów przy jednocześnie malejącej ilości składowisk
 • wzrost cen przyjmowanych odpadów na instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (miejsce gdzie trafiają odpady)
 • wzrost stawki opłaty środowiskowej
 • wzrost cen prądu dla przedsiębiorców
 • wzrost cen paliwa
 • wzrost kosztów pracowniczych, w tym wynagrodzeń
 • dodatkowe wymogi nałożone ustawowo na instalacje przetwarzania odpadów (np. zabezpieczenia przeciwpożarowe, całodobowy monitoring, kaucje finansowe za magazynowanie odpadów)
 • znaczący spadek cen skupu surowców wtórnych
 • brak możliwości zbytu odpadów selekcjonowanych, szczególnie z tworzyw sztucznych i papieru

 

Nasza gmina, starając się utrzymać stawki opłat na podobnym poziomie jak sąsiednie samorządy, jednocześnie nie rezygnuje z wysokich standardów i jakości oferowanych usług Mieszkańcom:

 • kosze na odpady całkowicie finansowane w ramach systemu
 • czysty i ekologiczny tabor samochodowy do odbioru odpadów
 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czynny 5 dni w tygodniu
 • regularnie ważone śmieci
 • comiesięczna publikacja raportów dotyczący masy odpadów
 • akcje edukacyjne związane z promocją recyklingu i kompostowania

 

Prosimy o zapoznanie się z prezentacją dotyczącą gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Pliki do pobrania:

 

Na Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w dniu 11.02.2021 r. przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości:

 • 33 zł od osoby       
 • oraz zniżkę za posiadanie kompostownika              w kwocie: 4 zł od osoby

Jeśli mieszkańcy złożą deklarację o posiadaniu kompostowników, realna cena za odbiór odpadów wyniesie 29 zł miesięcznie od osoby.


Powyższa cena za odbiór odpadów ma wejść w życie od dnia 1 marca 2021 r.

 

2021-02-11