Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020

Poniżej przedstawiamy firmy odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2019/2020, w zależności od ich kategorii oraz telefony kontaktowe do jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg:

DROGI GMINNE: Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, tel. 12 387 10 03 (w godzinach pracy Urzędu) oraz 605 347 535 - telefon dyżurny

DROGI POWIATOWE: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, tel. 12 622 10 30  (w godzinach pracy Zarządu) oraz 507 098 708 – dyżurny „Akcji Zima”

DROGA WOJEWÓDZKA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach tel. 12 386 38 30 (w godzinach pracy Zarządu) oraz 609 704 884 – telefon dyżurny

 

Lp.

Kategoria dróg

Nazwa firm i osób
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie

Nr telefonu

1

Droga wojewódzka

Firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych
Lucjan Ordys

502 168 212

2

Drogi powiatowe

Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK Wiesław Struzik

600 419 772
fax: 12 387 12 57
struzikw@op.pl

3

Drogi gminne

Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe
„TRANSPYCH” Henryk Dutkiewicz

509 299 220
transpych@wp.pl

 

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zimowe utrzymanie dróg odbywa się w dwóch standardach (drogi gminne):

Wymagania dla standardu I:
1) Odśnieżanie realizowane jest na całej szerokości jezdni, a posypywanie na odcinkach
wyłącznie decydujących o możliwości ruchu, tj. odcinki o spadkach podłużnych powyżej
4 %;
2) Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:
- zaleganie śniegu – do 8 godz.
- zajeżdżony śnieg i języki śniegowe – mogą występować;
-występowanie zawiewania – mogą występować;
- zaspy – do 8 godzin .
3) Dopuszczalne odstępstwa od standardu od chwili wystąpienia zjawisk w zakresie gołoledzi:
w miejscach wyznaczonych (spadki powyżej 4 %) do posypywania
- gołoledź – do 8 godz.
- śliskość pośniegowa – do 10 godz.
- lodowica – do 8 godz.

Wymagania dla standardu II:

1) Jezdnia odśnieżona w zakresie co najmniej 1 pasa ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia
posypana wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu, a więc tak jak
w standardzie I.
2) Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu:
- zaleganie śniegu – do 16 godz.
- zajeżdżony śnieg – mogą występować;
- „nabój śnieżny” – mogą występować;
- zaspy – do 24 godzin
- dopuszczalne przerwy w komunikacji do 24 godzin.
3) Dopuszczalne odstępstwa od standardu od chwili wystąpienia zjawisk w zakresie gołoledzi:
w miejscach wyznaczonych (spadki powyżej 4 %) do posypywania
- gołoledź – do 8 godz.
- śliskość pośniegowa – do 10 godz.

Wykonawca utrzymuje stałą gotowość podjęcia działań w terenie, rozpoczęcie czynnej akcji zimowego utrzymania dróg od wystąpienia zjawiska następuje najpóźniej do godziny.

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej:

- drogi powiatowe:

http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/akcja-zima-2/

 

- droga wojewódzka:

https://www.zdw.krakow.pl/pliki/zima/zdw_informator_zima.pdf

2019-11-21