Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zimowe utrzymanie dróg sezon 2020/2021, STANDARDY UTRZYMANIA

Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2020/2021:

 

Lp.

Kategoria dróg

Nazwa firm i osób
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie

Nr telefonów

1

Droga wojewódzka 776

Firma WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych, Lucjan Ordys

 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Jakubowice 75

 

502 168 212

 

12/ 386 38 30

609 704 884

2

Drogi powiatowe

Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK

Wiesław Struzik

600 419 772
struzikw@op.pl

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

507 098 708

3

Drogi gminne

Przedsiębiorstwo Budowlane i Drogowe
„TRANSPYCH” Henryk Dutkiewicz

509 299 220
transpych@wp.pl

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

605 347 535

12/ 387 10 03

Prowadzenie zimowego utrzymania gminnych: dróg, parkingów oraz innych publicznych miejsc/placów w sezonie zimowym 2020/2021 r.

Wykonane zimowego utrzymania dróg gminnych będzie się odbywać w dwóch standardach:

a) Standard I - utrzymywanie przejezdności w pierwszej kolejności na odcinkach dróg o łącznej długości 54,55 km, wykazanych w załączniku nr 1. Drogi te mają charakter dróg zbiorczych i łączących ze sobą wsie, prowadzą także do miejsc publicznych itp.. Na drogach tych poruszają się również autobusy komunikacji zbiorowej, busy jak również prowadzony jest dowóz dzieci do szkół. W związku z tym akcję czynną należy rozpocząć od odcinków dróg gdzie kursują autobusy MPK, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić szczególne warunki przejezdności w celu zapewnienia bezpiecznego poruszania się autobusów.

b) Standard II – utrzymanie dróg na odcinkach o łącznej długości 94,25 km wykazanych w załączniku nr 2. Drogi te mają charakter dróg lokalnych i dojazdowych do posesji.


Do zimowego utrzymania dróg zalicza się m.in.:
-odśnieżanie jezdni dróg gminnych wykazanych w załącznikach (zał. nr 1 i zał nr 2)
-odśnieżanie parkingów, skrzyżowań, miejsc publicznych, placów, zatok i przystanków autobusowych
-usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni dróg, obiektów towarzyszących, parkingów, placów materiałami do zwalczania śliskości, materiałami z dodatkiem soli lub solą
-posprzątanie pasa drogowego oraz innych miejsc objętych usługą, np: parkingów w terminie 30 dni od zakończenia sezonu
-koszty zakupu, magazynowania, dostawy materiałów niezbędnych do prowadzenia zimowego utrzymania dróg pokrywa Wykonawca

Pozostałe drogi gminne, niewymienione w załączniku (utrzymane wg standardu II), będą odśnieżane czy posypywane tylko i wyłącznie na zgłoszenie wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.

 

Wykaz miejsc parkingowych i zatok autobusowych:

 • parking Urząd Gminy
 • parking przy Szkole Podstawowej w Kocmyrzowie (obok Urzędu Gminy)
 • parking i dojazd do Przedszkola w Luborzycy
 • parking i pętla przy Kościele w Wysiołku Luborzyckim
 • pętla autobusowa w Łososkowicach
 • parking przy nowym Ośrodku Zdrowia w Kocmyrzowie oraz parking wokół ,,dawnego Ośrodka Zdrowia w Kocmyrzowie" (budynek przed nowym Ośrodkiem Zdrowia w Kocmyrzowie, w którym stacjonuje pogotowie ratunkowe)
 • pętla autobusowa w Krzysztoforzycach
 • parking przy kościele w Czulicach
 • pętla autobusowa w Karniowie
 • parking przy przedszkolu w Dojazdowie
 • parking przy przedszkolu w Kocmyrzowie
 • plac przed szkołą w Pietrzejowiach
 • P&R Baranówka
 • P&R Łuczyce
 • P&R Kocmyrzów
 • P&R Goszcza


Zasady odśnieżania:

W zależności od zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów lub ciągników wyposażonych w pług i rozrzutnik. W trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności 200 – 300m. Po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych drogi należy doprowadzić do wymagań zgodnych z przyjętymi standardami. Prędkość robocza pługów powinna wynosić 15 – 30 km/godz. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na tory kolejowe, drogi itp. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona. Odśnieżanie przystanków komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, skrzyżowań dróg gminnych powinno się odbywać pługami odśnieżnymi w trakcie prowadzenia odśnieżania na drodze.


Całkowite wynagrodzenie za realizację zimowego utrzymania gminnych: dróg, parkingów oraz innych publicznych miejsc/placów w sezonie zimowym 2020/2021 wynosi 588 980,00 zł

Pliki do pobrania:
2020-11-27