Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Wilkowie

Sołtys miejscowości Wilków, pan Sławomir Mentel, zawiadamia mieszkańców o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 28.04.2019 r. o godz. 11.00 w budynku wiejskim.

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Porządek obrad:

1.Omówienie stanu gruntów i mienia wsi.
2.Opracowanie planu zgodnie z potrzebami mieszkańców na lata 2019-2024.
3.Wnioski i uwagi mieszkańców.

2019-04-18