Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Telefoniczna ankietyzacja źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

Od kilku lat nasza gmina uczestniczy w staraniach dotyczących poprawy jakości powietrza, w tym w aktywnym pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania dla programu wymiany starych nieekologicznych kotłów w budynkach mieszkalnych. Do tej pory dofinansowano wymianę 311 urządzeń. W kolejnych dwóch latach zostanie w tej formie zlikwidowanych co najmniej 190 kotłów na paliwa stałe.

Zdajemy sobie sprawę, że aby wyraźnie zredukować zanieczyszczenie powietrza należy zlikwidować kolejne setki sztuk, mało sprawnych kotłów na paliwo stałe. Dlatego nasza gmina zaangażowała się w stworzenie programu finansowania likwidacji kotłów węglowych, dedykowanych specjalnie obszarowi Metropolii Krakowskiej. Jednakże warunkiem uczestnictwa w ww. przedsięwzięciu, jest dysponowanie kompletną inwentaryzacją kotłów na obszarze gminy. Biorąc pod uwagę powyższe w celu intensyfikacji działań w zakresie pozyskiwania przedmiotowych danych, zdecydowano o telefonicznej ankietyzacji mieszkańców, którzy do tej pory jeszcze nie złożyli ankiet.

Przypominamy, iż od kilkunastu miesięcy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość składać ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach, osobiście w siedzibie tut. urzędu gminy, w trakcie wizyty ankietera, lub za pomocą dedykowanego adresu e-mail ankiety@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl. W ciągu najbliższych tygodni, pracownicy tut. urzędu gminy w ramach realizacji obowiązków służbowych, będą kontaktować się telefonicznie w celu zadania kilku krótkich pytań dotyczących przede wszystkim rodzaju źródła ciepła wykorzystywanego w gospodarstwie.

Z góry dziękujemy za przekazane informacje.2019-12-18