Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Sprawdź termin ważności dowodu osobistego !

Zbliża się czas wakacji, wyjazdów zagranicznych ˗ warto więc sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego i zadbać o wyrobienie dowodu dla dziecka. Przypominamy, że czas oczekiwania na dowód to 30 dni, a w związku z duża liczbą wniosków składanych w okresie przedwakacyjnym termin ten może ulec wydłużeniu.

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie, uprawnia między innymi do podróżowania po krajach Unii Europejskiej oraz strefie Schengen. Bez ważnego dowodu osobistego nie załatwimy wielu ważnych spraw w urzędach czy bankach. W zawiązku z tym, jeśli planujemy wakacje zagraniczne lub kończy się termin ważności posiadanego dowodu osobistego, nie odkładajmy wyrobienia dowodu na ostatnią chwilę.

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie dowolnej gminy na terenie kraju. Wystarczy uzupełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego, zabrać ze sobą posiadany dowód lub ważny paszport oraz jedną aktualną fotografię wykonaną w pozycji frontalnej.

Natomiast z wnioskiem o dowód dla dziecka występuje jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Podczas składania wniosku konieczna jest obecność dziecka, dla którego ma zostać wydany dowód osobisty (wyjątek stanowią dzieci poniżej 5 lat, które nie muszą być obecne podczas składania wniosku). Do wniosku również dołączamy jedną aktualną fotografię w pozycji frontalnej oraz do wglądu dokument tożsamości dziecka (jeśli był wydany).Wymiana dowodu jest bezpłatna, niezależnie od powodu ubiegania się o nowy dowód.

 

Istnieje także możliwość złożenia wniosku o dowód w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

 

Wzór dowodów osobistych wydawanych od 4 marca 2019 r.:

2020-01-07