Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wydłużeniu prac nad nowym Programem ochrony powietrza i ogłoszeniu ponownych konsultacji społecznych projektu. Dokument uzupełniono o wnioski i uwagi, zgłoszone podczas poprzedniego opiniowania przez mieszkańców, organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorstwa oraz instytucje.

Projekt Programu dostępny jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje a ponadto wyłożony jest do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p. 253, ul. Racławicka 56 w Krakowie, w godz. 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku. 

Uwagi i wnioski do projektu można przesyłać do 27 lipca br. za pomocą formularza internetowego, dostępnego pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje w formie pisemnej kierując je na adres:  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,  lub ustnie do protokołu  w Departamencie Środowiska UMWM.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do Projektu Programu jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Źródło: powietrze.malopolska.pl

2020-07-24