Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nabór w ramach programu "Niepodległa" na 2020

Do 9 grudnia 2019 r. można składać wnioski o dotacje z Programu „Niepodległa” na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku.

Środki z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.  Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys zł. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r.

Uprawnione do składania wniosków w Programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych),

  • organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie witkac.pl

Więcej informacji oraz regulamin Programu znajdą Państwo na stronie internetowej „Niepodległa”:

https://niepodlegla.gov.pl/grants/nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla-na-2020-rok/

 

2019-12-02