Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej 776

W dniu 27 stycznia 2020 r. do Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wpłynęło pismo od Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa Marcina Hanczakowskiego, będące odpowiedzią na pismo Wójta Gminy Marka Jamborskiego, w sprawie dokończenia remontu nawierzchni jezdni na ulicy Kocmyrzowskiej (odcinek od ul. G. Morcinka do miejscowości Prusy).

Zgodnie z jego treścią realizacja tego zadania planowana jest przez ZDMK na II kwartał 2020 roku.

2020-02-10