Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konkurs „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lata i trwa do 30 września 2020 r.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu maksymalnie 2-minutowego filmu promocyjnego pod hasłem „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. Ideą konkursu jest przedstawienie w filmie własnej wizji tego jak rolnik może zapewnić sobie i swojemu otoczeniu, bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularz zgłoszenia znajdują się na stronie https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

2020-07-30