Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie informuje o rozpoczęciu kolejnej, osiemnastej edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS.

Serdecznie zapraszamy rolników do udziału w Konkursie, laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie konkursu, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-2/

Pliki do pobrania:
2021-03-22