Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Komunikat dot. placówek oświatowych na terenie gminy

  • KOMUNIKAT W SPRAWIE WYDŁUŻENIA CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY DO 10 KWIETNIA 2020 r.

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że okres zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach na terenie gminy został przedłużony do 10 kwietnia 2020 r.

Przypominamy, że czas ten powinien być traktowany jako okres kwarantanny, a nie jako czas wolny wykorzystywany na spotkania czy inne zajęcia.

 

  • POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych:

1. w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez gminy dokonanie całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych
– od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania;
2. w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez inne osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – zobowiązanie ich w trybie nadzoru do dokonania całkowitego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) żłobków i klubów dziecięcych – od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania.

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

  • POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO w sprawie zawieszenia działalności na terenie województwa małopolskiego w terminie od 12 marca 2020 r. do odwołania w placówkach wsparcia dziennego, centrach integracji społecznej, klubach integracji społecznej, dziennych domach i klubach seniora, środowiskowych domach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej.

POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

 

  • DO ODWOŁANIA zawieszone jest również organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki.

 

W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa, poprzez skupiska ludzi, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kocmyrzów - Luborzyca o ograniczenie przebywania w tego typu miejscach, a także o ograniczenie spotkań czy rozgrywek sportowych. Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

 

 

Informacje na temat zasiłku opiekuńczego:
Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta (np. z powodu zagrożenia wirusem ), możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten otrzymasz, jeśli jesteś zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:
- zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki,
- nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku,
- nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne !
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.
Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, aby otrzymać zasiłek ?

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku:

- oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły,
- wniosek o zasiłek na druku Z-15a.

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/

 

2020-03-11