Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kolejne czujniki jakości powietrza w gminie

W ramach działań gminy Kocmyrzów-Luborzyca w zakresie poprawy jakości powietrza dotychczasowa baza czujników pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, została uzupełniona o kolejne 6 urządzeń. Oczywiście same urządzenia nie zredukują zanieczyszczeń ale pozwolą monitorować ich stan, w bliższej niż do tej pory okolicy.

 

Czujniki zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:

 • budynek Szkoły Podstawowej w Karniowie

 • budynek Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

 • budynek Szkoły Podstawowej w Goszczy

 • budynek Szkoły Podstawowej w Prusach

 • budynek OSP Marszowice

 • budynek świetlicy wiejskiej w Krzysztoforzycach

 

Zadanie zostało wykonane w ramach programu LIFE - IP MAŁOPOLSKA pt. "Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze", którego Gmina Kocmyrzów - Luborzyca jest beneficjentem.

Lokalizacja czujników jakości powietrza

Wykorzystane sensory odczytują w czasie rzeczywistym serię parametrów na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, w której są umieszczone. Przede wszystkim czujniki mierzą pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz temperaturę, ciśnienie i wilgotność. W ten sposób umożliwiają sprawdzanie w czasie rzeczywistym, jakim powietrzem oddychamy za pomocą ogólnodostępnej platformy map.airly.eu i aplikacji na system Android oraz iOS. Punkty na mapie reprezentują usytuowanie sensorów, a ich kolor odwzorowuje stan powietrza: od najlepszego (zieleń), przez powietrze o stężeniu zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnej normy (pomarańczowy), aż po powietrze wielokrotnie przekraczające dopuszczalne normy zanieczyszczeń (czerwony i bordowy).

Każdy z nas powinien mieć dostęp do informacji na temat aktualnej jakości powietrza, dlatego gmina Kocmyrzów-Luborzyca będzie kontynuować prace umożliwiające stały dostęp mieszkańców do aktualnych danych w tym zakresie.

Teraz, każdy zainteresowany stanem powietrza w bezpośredniej bliskości domu lub szkoły, może za pośrednictwem gminnej strony internetowej lub strony map.airly.eu oraz aplikacji w telefonie komórkowym, uzyskać stale aktualizowane informacje.

Przypominamy, iż podobne czujniki funkcjonują już od dłuższego czasu na następujących obiektach edukacyjnych tj.

 • budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie

 • budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim

 • budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach

 • budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach

 • budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

 

Jakość powietrza w gminie:

2019-12-02