Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Jakość powietrza w dniu 28.11.2019

2 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla powiatów: Kraków, bocheński, brzeski, krakowski, proszowicki.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia o ryzyku wystąpienia w dniu dzisiejszym tj. 28 listopada 2019 r. przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na obszarze miasta Krakowa, powiatów: krakowskiego, proszowickiego, bocheńskiego oraz brzeskiego. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 przygotowano na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Źródło informacji: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/

2019-11-28