Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Jakość powietrza w dniu 14.01.2020 r.

2 stopień zagrożenia dla poziomu pyłu PM10 dla powiatów: Kraków, Nowy Sącz, krakowski, oświęcimski, nowosądecki, suski.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 (50 µg/m³).

Źródło informacji:

https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/

2020-01-14