Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja ws. deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypominamy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 23 października 2019 r. nie ma możliwości zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości niesegregacji odpadów komunalnych. W związku z tym osoby, które dotychczas zadeklarowały niesegregację odpadów zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2020 r. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł za gospodarstwo domowe, osoby posiadające kompostownik powinny złożyć nową deklarację.

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2020-01-10