Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja dot. poboru II raty podatku i opłaty za odpady

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że w miejscowościach, w których zostali wybrani nowi sołtysi tj.: Kocmyrzów, Łososkowice, Marszowice, Pietrzejowice, Skrzeszowice, Wiktorowice, Wilków, podatek i opłata za odbiór odpadów komunalnych, których termin płatności przypada do 15 maja 2019 r. będzie można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny numer rachunku bankowego podatnika.


W dniu 6 maja 2019 r. zostały podjęte Uchwały Nr VII/40/2019 i VII/41/2019, na podstawie których nowi sołtysi zostali wpisani na listy inkasentów.

Uchwały uprawomocnią się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, co nastąpi po terminie płatności II raty.

2019-05-10