Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Stałe, niezmienne zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich obywateli:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych (autobusy, tramwaje, sklepy, kina, teatry, kościoły, urzędy)

 • jeśli w przestrzeni otwartej jest możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych wtedy nie trzeba zasłaniać ust i nosa - obowiązuje od 30 maja !
 • zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z innymi ludźmi,
 • utrzymanie pracy i edukacji zdalnej wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,

 • ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

 • kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Ograniczone zasady bezpieczeństwa, obowiązujące od 20 kwietnia 2020 r. - pierwszy z czterech etapów znoszenia ograniczeń. Dotyczy:

 • nowych zasad w handlu i usługach: zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób /do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4. W sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni/
 • zostaną otwarte lasy i parki, będzie można biegać i jeździć na rowerze pod warunkiem zachowania odpowiedniej odległości od pozostałych osób i zasłaniania twarzy. Nadal zamknięte będą place zabaw !
 • młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos
 • liczba osób, które będą mogły uczestniczyć we mszy św. lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

 

Wprowadzanie pozostałych etapów znoszenia ograniczeń uzależnione jest m.in. od dynamiki nowych zachorowań.

 

Drugi etap:

 • otwarcie sklepów budowlanych w weekendy
 • otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
 • otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

 

Trzeci etap:

 • otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
 • otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
 • gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
 • wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)
 • organizacja opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach i w klasach szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali

 

Czwarty etap:

 • otwarcie salonów masażu i solariów
 • umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness
 • teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym

 

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy

 

Rozporządzenia Rady Ministrów i Ministra Zdrowia dotyczące stanu epidemii w Polsce i związanych z tym ograniczeń, nakazów i zakazów

 

Źródło informacji i grafiki: https://www.gov.pl/

 

2020-05-28