Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Działaj Lokalnie z Koroną edycja 2021

Rozpoczynamy IV edycję programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

W ramach programu można się starać o dofinansowanie w kwocie maksymalnej do 6 000 zł dodatkowo obowiązkowy jest wkład własny 25% w tym minimum 5% wkładu finansowego.
Wspierane będą projekty, które inicjują współprace mieszkańców na rzecz wspólnego dobra, służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia, aktywizują mieszkańców i przeciwdziałają negatywnym skutkom epidemii.
Wioski można składać online od 1 do 31 maja 2021r. poprzez generator dostępny pod adresem system.dzialajlokalnie.pl. Projekt musi trwać od 3 do 6 miesięcy, a jego realizacja przypadać na okres od 1.07.2021r. do 31.12.2021r.

Zapraszamy na spotkania informacyjno- promocyjne (online):

  • 14 kwietnia o godz. 10:00
  • 28 kwietnia o godz. 17:00

Linki do spotkań znajdą Państwo wkrótce na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl w zakładce Działaj Lokalnie oraz na facebooku www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona. Osoba do kontaktu w ramach programu Działaj Lokalnie to Katarzyna Topa można się z Nią kontaktować, telefonicznie, mailowo lub poprzez Facebooka,
tel. 539 961 799, 664 067 821, 12 346 43 12
e- mail: info@koronakrakowa.pl

Zapraszamy!

2021-03-31