Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie na usuwanie folii rolniczej i innych odpadów

W związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca o dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie foli rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, m.in. opakowania po nawozach, siatki, sznurki do owijania bel siana i słomy typu BIG BAG, zwracamy się do zainteresowanych osób o składanie informacji w zakresie ilości i rodzaju posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Przedmiotowe dane posłużą do przygotowania wniosku o dofinansowanie ww. działania. Zainteresowani rolnicy w celu ewentualnego uczestnictwa w programie, powinni najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 14.00 na dzienniku podawczym tut. urzędu gminy, złożyć pisemną informację określającą masę posiadanych odpadów.

Gotowe do wypełnienia formularze udostępniane są przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w pokojach nr 25 i 32 Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:
Pliki do pobrania:
2019-10-28