Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Apelujemy do mieszkańców gminy o niewypalanie traw !

Apelujemy do mieszkańców gminy o niewypalanie traw na polach i miedzach !

 

Wypalanie traw na łąkach i nieużytkach w związku z zagrożeniem jakie powoduje dla zdrowia i życia ludzi oraz ogólnie pojętego środowiska, jest wyraźnie zabronione odpowiednimi przepisami prawa, w tym między innymi zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, gdzie w art. 124 czytamy: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

 

Sankcje prawne w tym zakresie reguluje art. 131 tej samej ustawy, gdzie znalazł się zapis: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny”.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę siłi środków Straży Pożarnej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Nawet lekkie powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który w wielu przypadkach przenosi się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia nie mówiąc już o zdrowiu i życiu. W czasie wypalania nieużytków wraz z suchą ściółką ginie także wiele żywych organizmów, jak również niszczone są naturalne siedliska zwierząt.

2019-04-09