Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Apel o niezanieczyszczanie dróg publicznych

APEL
o niezanieczyszczanie dróg publicznych błotem, ziemią i innymi substancjami

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników oraz stan techniczny dróg apelujemy do osób prowadzących prace na polach uprawnych i placach budowy o zapewnienie   właściwego stanu dróg po przeprowadzonych pracach. Pojazdy używane w polu oraz na placach budów wyjeżdżając na drogi pozostawiają za sobą niebezpieczną dla ruchu samochodowego i pieszego warstwę błota, ziemi i innych substancji.

Przypominamy, że każdy rolnik przed wyjazdem z pola powinien koła maszyny oblepione ziemią starannie oczyścić z wszelkich nieczystości, tak aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi publicznej. Należy również pamiętać, aby jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Pozostawione na drodze resztki obornika, gnojowicy, produktów rolnych, błota lub innych nieczystości, tworzą śliską warstwę, która stanowi zagrożenie i utrudnienia dla innych użytkowników dróg.

Wielu rolników i kierowców samochodów obsługujących budowy zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i starają się temu zapobiegać lub jeżeli już dojdzie do zanieczyszczenia drogi, to po sobie sprzątają. Niestety, wciąż jest wiele osób, które tego nie robią. Zapewne sprawcy nie zdają sobie  sprawy, że takie zachowanie jest karalne.

Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń tj. z dnia 6 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm) ,,Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do  1500 złotych albo karze nagany.”  

Mając na uwadze powyższe fakty apelujemy do osób, które wykonują prace polowe lub w najbliższym czasie je rozpoczną, a także kierowców pojazdów ciężarowych o niezanieczyszczanie dróg. Pozwoli to bezpieczniej poruszać się po drogach i zapobiegnie niebezpiecznym zdarzeniom drogowym.

2020-03-24