Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Aktualizacja Programu ochrony powietrza

W najbliższym czasie Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Stanowi on podstawę strategii działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Władze województwa pragną włączyć interesariuszy Programu w proces przygotowania aktualizacji już na początkowym etapie.

 

W związku z powyższym, w dniu 11 lutego 2019 r. w godzinach 11:30 – 15:30 w Krakowskim Parku Technologicznym (ul. Podole 60, 30-394 Kraków) odbędzie się wstępne spotkanie konsultacyjne założeń do Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Założenia do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2019 roku zostały umieszczone do pobrania poniżej.

Uwagi i wnioski do założeń Programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

ZAŁOŻENIA DO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA

2020-01-07