Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Akcja „Zwalniam przy szkole” – edycja IV

We wtorek 10 września 2019 r. na terenie naszej gminy, już po raz czwarty przeprowadzona została akcja „Zwalniam przy szkole”, której organizatorem była Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy przy współpracy Komendy Powiatowej Policji. Akcję objęli Patronatem Honorowym Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca Marek Jamborski.

 

Głównym celem tegorocznej akcji „Zwalniam przy szkole” było zwrócenie uwagi kierowcom na potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy w okolicach placówek oświatowych. W ramach przeprowadzonej akcji, w pobliżu kompleksu edukacyjnego na Wysiołku Luborzyckim oraz Szkoły Podstawowej w Goszycach zorganizowane zostały nietypowe punkty kontroli kierowców, w skład których obok policjantów wchodzili uczniowie szkół podstawowych specjalnie ucharakteryzowani na ofiary wypadków drogowych. Nagradzali oni prawidłowo jadących kierowców specjalnymi zapachami do samochodu, które zostały ufundowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego. Wspomniane powyżej zapachy otrzymywali także kierowcy, którzy przekroczyli przepisy ruchu drogowego, jednak w tym przypadku miały one być swego rodzaju przypomnieniem o konieczności ich zachowania, zwłaszcza na odcinkach dróg w pobliżu szkół i przedszkoli. Tegoroczna akcja miała głównie charakter prewencyjny, stąd też osoby, które przekroczyły obowiązujące przepisy ruchu drogowego zazwyczaj były tylko pouczane o konieczności ich zachowania. Tak było w przypadku punktu kontrolnego usytuowanego w pobliżu kompleksu edukacyjnego na Wysiołku Luborzyckim. Niestety w Goszycach, ze względu na rażące naruszenie przepisów (znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości), policjanci biorący udział w akcji zmuszeni byli do ukarania mandatami kilku osób. Łącznie tego dnia skontrolowanych zostało kilkudziesięciu kierowców.

 

Ważnym elementem edukacyjnym wtorkowej akcji były nietypowe, bo przeprowadzone już podczas jej trwania, na wyznaczonych punktach kontrolnych prelekcje, które policjanci przeprowadzili dla uczniów biorących w niej bezpośredni udział. Ich tematyka dotyczyła bezpieczeństwa pieszych, prawidłowo przechodzących ulicę na wyznaczonych do tego przejściach. Prowadzący prelekcje policjanci zwracali naszym uczniom uwagę m.in.: na konieczność zachowania ograniczonego zaufania wobec kierowców, a także na zagrożenia związane z używaniem telefonów komórkowych w czasie przechodzenia przez ulicę.

 

Zdjęcia: Katarzyna Konewecka-Hołój

2019-09-11