Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Akcja profilaktyki zdrowotnej w Gminie

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje akcję profilaktyki zdrowotnej, której celem jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.

 

AKCJA PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA:

 

MAMMOGRAFIA:

27 października 2020 - BARANÓWKA - Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6 - badania od 9.00 do 16.00

28 października 2020 - ŁUCZYCE - Remiza OSP, ul. św. Floriana 35 - badania od 12.00 do 19.00

Na badania mammograficzne zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat ( ur.1970-1951 ):
- mieszkanki Małopolski
- które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Zapraszamy na badania mammograficzne finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku 40-49 lat (urodzone w latach 1980-1971) bezpłatne badanie co 2 lata
- w wieku powyżej 69 lat (urodzone przed rokiem 1950 włącznie) bezpłatne badanie co rok

 

BADANIA TARCZYCY:

Zapraszamy na badania tarczycy (USG tarczycy oraz oznaczeni TSH w krwi) finansowane ze środków Powiatu Krakowskiego dla Mieszkanek Powiatu Krakowskiego:
- w wieku powyżej 25 lat (urodzone przed rokiem 1995 włącznie) bezpłatne badanie co rok.

Na badania tarczycy zapraszamy od 16.30 do 20.00: 28 października 2020 - ŁUCZYCE - Remiza OSP, ul. św. Floriana 35

 

INFORMACJE I ZAPISY: 12/ 633 02 18, 503 777 651

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

 

Poniżej załączamy również materiały informacyjne przesłane przez Centrum Medyczne MASZACHABA dotyczące programów zdrowotnych obejmujących badania cytologiczne oraz wsparcie w radzeniu sobie ze stresem.

 

Informujemy, iż w związku pandemią COVID-19 – badania mammograficzne oraz spotkanie edukacyjne realizowane są z zachowaniem koniecznych wymogów minimalizujących ryzyko zakażeń pacjentek i personelu.

Dopuszcza się możliwość rezygnacji z organizacji badań i spotkania - jeśli sytuacja epidemiczna w planowanym terminie ulegnie pogorszeniu oraz nie będzie chętnych na spotkanie edukacyjne i badania.

 

2020-09-21