Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.

 

Budowa sali gimnastycznej w Goszycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Goszycach. Po badaniach archeologicznych, przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z budową, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem lipca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Goszycach. Wykonane zostały fundamenty i płyta pod pomieszczeniem sali gimnastycznej i rozpoczęły się przygotowania do murowania ścian. W części socjalnej wykonywane są prace fundamentowe, zbrojenie słupów, szalowanie i betonowanie.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Budowa sali gimnastycznej w Łuczycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Łuczycach. Po badaniach archeologicznych wykonywane były roboty rozbiórkowe sieci teletechnicznych kolidujących z budową, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem lipca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Łuczycach. Zostały wykonane fundamenty w zdecydowanej części obiektu oraz rozpoczęło się murowanie ścian parteru, zarówno sali gimnastycznej jak też części socjalnej.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2019-08-09