Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.

 

Budowa sali gimnastycznej w Goszycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Goszycach. Po badaniach archeologicznych, przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z budową, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Budowa sali gimnastycznej w Łuczycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Łuczycach. Po badaniach archeologicznych wykonywane były roboty rozbiórkowe sieci teletechnicznych kolidujących z budową, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2019-07-03