Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Pytania i odpowiedzi dotyczące gazociągu DN700 Wężerów-Przewóz

Na prośbę Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zamieszczamy poniżej otrzymaną informację wraz załącznikiem:

"Szanowni Państwo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi aktualnie zaawansowane prace projektowe związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Wężerów-Przewóz, którego trasa przechodzić będzie przez teren Państwa gminy. Przy realizacji tego projektu pozostajemy w bieżących kontaktach roboczych, w tym w ramach prowadzonych uzgodnień. Dla przedmiotowej inwestycji Małopolski Urząd Wojewódzki aktualnie proceduje wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej.

Mając powyższe na uwadze oraz dbając o jakość kontaktów z władzami i społecznością lokalną, przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na często pojawiające się pytania ze strony interesariuszy projektu, który przesyłam w załączeniu. Prosimy o jego upublicznienie w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie, na przykład na stronie internetowej Urzędu."

2023-10-10