Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 12.07.2018 r.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XLI Sesji Rady Gminy.
  2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmryzów-Luborzyca.
  4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości zajętej pod drogę gminną w miejscowości Goszyce.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

/-/ mgr Małgorzata Doniec
Przewodnicząca Rady Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca

2018-12-12