Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek do wójta gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu określonego na 2019 rok.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje na bydło określone w załączniku do ustawy czyli: buhaje od 6 do 18 miesiąca, krowy, cielęta do 6 miesiąca, jałówki od 6 do 18 miesiąca.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w miesiącu październiku 2019 roku gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Informujemy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy oraz w siedzibie urzędu gminy.

 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego

FORMULARZ informacji

2019-07-29