Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wyniki konkursów na projekty grantowe – 2021 rok

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z przyjemnością informuje o wynikach naborów wniosków na projekty grantowe, przeprowadzonych w terminie 27 stycznia-17 lutego 2021 roku. Konkursy na tzw. „Granty” zostały przeprowadzone w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W ramach konkursu na grant „Publikacje” złożonych zostało 7 wniosków. Wszystkim siedmiu organizacjom ubiegającym się o wsparcie taka pomoc została przyznana. Łączna kwota dotacji na wydanie publikacji kultywujących historię i kulturę wyniosła 120 668,99 zł. Dzięki tym środkom i wydanym książkom już w najbliższym czasie będziemy mogli wzbogacić naszą wiedzę dotyczącą lokalnej historii, tradycji czy zwyczajów oraz posłuchać płyty lokalnego zespołu.

Konkurs na grant o nazwie „Lokalne dziedzictwo kulturowe” zaowocował złożeniem 12 wniosków w ramach konkursu. Niestety budżet, którym dysponowało nasze Stowarzyszenie był ograniczony i wynosił 134 868,00 zł. Dlatego pomimo pozytywnej weryfikacji naszej Rady wsparcie mogło uzyskać tylko 9 miejscowych organizacji. Dzięki naszemu dofinansowaniu lokalne stowarzyszenia będą mogły zakupić m.in. sprzęt i akcesoria muzyczne oraz regionalne i reprezentacyjne stroje.

Cieszymy się, że nasze nabory spotkały się z pozytywnym odzewem ze strony lokalnych organizacji i instytucji. Mamy nadzieję, iż pomimo aktualnej sytuacji związanej z pandemią uda się Państwu bezproblemowo i sprawie zrealizować zaplanowane projekty.

Szczegółowe informacje na temat wyników naborów na granty oraz innych działaniach prowadzonych przez naszą organizację znajdą Państwo na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Dofinansowane przez LGD Korona Północnego Krakowa projekty grantowe organizacji pozarządowych z terenu gminy Kocmyrzów- Luborzyca

Publikacje

  • Stowarzyszenie „Gmina Aktywna+” - publikacja pt. „Mała Królowa Maureen z Luborzycy”, poświęcona historii zestrzelonego nad Luborzycą w 1944 r samolotu alianckiego – kwota dofinansowania - 16 888,00 zł.

„Lokalne Dziedzictwo Kulturowe”

  • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Kosynierzy” - zakup strojów oraz instrumentów dla Orkiestry „Kosynierzy” oraz Orkiestry „Młodzi Kosynierzy” - kwota dofinansowania - 14 985,00 zł
  • Stowarzyszenie „Aktywne Czulice i okolice” - zakup strojów regionalnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocmyrzów- Luborzyca - kwota dofinansowania - 14 689,00 zł,
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Głębokiej - zakup strojów regionalnych i reprezentacyjnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Głębokiej - kwota dofinansowania – 14 961,00 zł
2021-03-25