Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Wsparcie finansowe dla naszych strażaków.

W piątek 3 sierpnia br., w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, odbyło się spotkanie, w czasie którego Marszałek Województwa Małopolskiego pan Jacek Krupa przekazał 31 umów o udzieleniu wsparcia finansowego 66 jednostkom OSP z powiatów: krakowskiego i olkuskiego, na realizację zadań w ramach dwóch konkursów: „Bezpieczna Małopolska 2018” i „Małopolskie Remizy 2018”.

Wśród jednostek OSP działających na obszarze Powiatu Krakowskiego,które otrzymały wsparcie Samorządu Małopolskiego, znalazły się również jednostki OSP z Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Są to: jednostka OSP Łuczyce, która została dofinansowana w ramach konkursu „Małopolskie Remizy2018” oraz jednostki OSP Czulice, OSP Marszowice i OSP Rawałowice, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018”. Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego, pan Marszałek Jacek Krupa, przekazał na ręce Zastępcy Wójta Gminy pana Wiesława Wójcika oraz Prezesów i Naczelników wspomnianych powyżej jednostek OSP z Łuczyc, Czulic, Marszowic i Rawałowic.

2018-12-12