Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W dniu dzisiejszym tj. 1 lipca 2019 r. , na wniosek Radnych, odbyła się zwołana w trybie pilnym Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczył Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy.
Komisja zapoznała się z informacją Dyrektora ZGK dotyczącą braku wody w miejscowościach naszej gminy, które przedstawiają się następująco - według załączonej mapy.

Ustalono, iż w dalszym ciągu:
- pracownicy ZGK będą rozwozić dla mieszkańców wodę pitną (woda pitna zostawiona jest w butelkach 5 litrowych, u sołtysów w Dojazdowie i Krzysztoforzycach)
- straż pożarna wspomaga mieszkańców wodą do celów gospodarczych

Dalszymi etapami będzie oddanie hydroforni w Maciejowicach oraz podłączenie studni w Łuczycach.

Na bieżąco usuwane są awarie na sieci w miejscowościach:

- Wilków - awaria pompy na studni L2
- Wola Luborzycka – Wysiołek Luborzycki (awaria sieci wodociągowej)

2019-07-01