Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie w ramach programu "Razem bezpieczniej"

Gmina Kocmyrzów - Luborzyca otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 000 zł w ramach: "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński zaakceptował dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów, w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020".

W gronie zakwalifikowanych wniosków do dofinansowania znalazł się projekt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Jesteśmy jednym z 24 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach celu szczegółowego głównego „Bezpieczne przejścia dla pieszych” w wysokości 100 000 zł. Projekt obejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych poprzez modernizację i doposażenie czterech przejść dla pieszych na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Wysiołek Luborzycki, Goszyce, Prusy.

2019-04-09