Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Bezpłatne porady dla mieszkańców

Poniżej zamieszczamy listę podmiotów udzielających bezpłatnych porad dla mieszkańców powiatu krakowskiego w roku 2019.

Porady obejmują swym zakresem różnorodną tematykę, m.in. poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie przemocy domowej, dla osób bezrobotnych, prawa pacjenta, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo ubezpieczeń społecznych.

W drugiej części listy znajdują się kontakty do punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu krakowskiego w 2019 roku.

 

W Gminie Kocmyrzów-Luborzyca bezpłatnej pomocy prawnej w roku 2019 udzielać będzie:

Punkt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "CONSILIUM" - punkt przyjęć zainteresowanych osób:

budynek Urzędu Gminy, Luborzyca 97, parter

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałek: 9.00-16.00

wtorek: 12.00-15.00

środa: nieczynne

czwartek: 12.00-15.00

piątek: 8.00-15.00

UWAGA ! obowiązują wcześniejsze zapisy na wizyty do punktu pod numerem telefonu: 576 058 217, numer telefonu czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-17.00

Bezpośredni numer telefonu do punktu: 798 944 650 - czynny w godzinach pracy punktu

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet.

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

 

INFORMACJA o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osobach uprawnionych do ich otrzymania

Pliki do pobrania:
2019-03-28