Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Bezpieczny powrót do szkoły

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół Podstawowych, Przedszkoli i Żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

W spotkaniu z Dyrektorami wzięli udział przedstawiciele samorządu gminnego: Wójt Gminy Marek Jamborski, Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Doniec, Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją Anna Szymczyk-Sierak. Celem spotkania było wypracowanie procedur bezpiecznego powrotu do szkół uczniów i nauczycieli.

W chwili obecnej Szkoły, Przedszkola i Żłobek spełniają wymogi sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wprowadzono szczegółowe wytyczne organizacji nowego roku szkolnego, które obejmują m.in.:
1) Zakaz wchodzenia rodziców na teren szkoły /wyjątek stanowi tygodniowy okres adaptacji dla uczniów oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I, w którym to rodzic może odprowadzić dziecko do szatni uwzględniając środki bezpieczeństwa t.j. maseczka zasłaniająca usta i nos a także rękawiczki/;
2) Dzieci podczas przerw będą przebywały w salach lekcyjnych, tak aby ograniczyć kontakt z pozostałymi oddziałami;
3) W przypadku wprowadzenia lekcji zdalnych wszyscy nauczyciele będą prowadzić lekcje online ze szkoły;
4) Systematycznie każdego dnia będą dezynfekowane ławki i przedmioty w szkole;
5) Udostępnianie sal gimnastycznych poza godzinami otwarcia szkoły odbywać się będzie na podstawie regulaminu i w ograniczonym czasie i godzinach.

Rodzicu i uczniu skorzystaj ze wskazówek !

Źródło grafiki: Ministerstwo Edukacji Narodowej

2020-08-28