Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Wysiołek Luborzycki.Powrót do planu całej gminy