Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Wola Luborzycka.Powrót do planu całej gminy