Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Wiktorowice.Powrót do planu całej gminy