Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Sulechow.Powrót do planu całej gminy