Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Łososkowice.Powrót do planu całej gminy