Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca,
sołectwo Kocmyrzów.



Powrót do planu całej gminy