Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
sołectwo Czulice.Powrót do planu całej gminy