Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
sołectwo Baranówka.Powrót do planu całej gminy